آیین نامه ثبت نام

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1404-1403  دبستان نیکا
پیش دبستان متولدین 1397/7/1 الی 1398/6/31
پایه اول متولدین 1396/7/1 الی 1397/6/31
( پیش ثبت نام فقط برای پیش دبستان انجام می پذیرد.)
جهت ثبت نام در سایت ثبت نام نمایید یا با شماره تلفن 88523691 تماس حاصل نمایید.
برای پیش ثبت نام به پایین صفحه مراجعه نمایید.
 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام