آیین نامه ثبت نام

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1399-1398
پیش دبستان متولدین 1392/7/1 الی 1393/6/31
پایه اول متولدین 1391/7/1 الی 1392/6/31
 
برای پیش ثبت نام به پایین صفحه مراجعه نمایید.
 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام