پادکست زبان  
پادکست زبان
 
نام دانش آموز: ترلان ترخانی
 
 
نام دانش آموز: گلشید اشراقی
 
 
نام دانش آموز: پرستو پورمهدیان
 
 
 
 
 
نام دانش آموز: سلنا سلیم پور
 
 
 
 
نام دانش آموز: شایلین جوهری
 
نام دانش آموز: سلنا قدرتی
 
نام دانش آموز: آوا حلیمی
 
 
نام دانش آموز: بهار سادات حسینی نژاد
 
نام دانش آموز: هستی فروهر
 
نام دانش آموز: یکتا مصطفوی و لونا عابدینی(1)
 
نام دانش آموز: یکتا مصطفوی و لونا عابدینی(2)
 
نام دانش آموز: روشنک زندی
 
 
نام دانش آموز: نورا صادقی
 
 
 
نام دانش آموز: ژالین صفری
 
 
 
نام دانش آموز: نیکا غفوری
 
 
نام دانش آموز: نوا نصرتی
 
 
نام دانش آموز: ضحا جزایری
 
نام دانش آموز: بشرا عربیان
 
نام دانش آموز: نیلا احمدیان
 
 
 
نام دانش آموز: هلنا رجب زاده
 
 
نام دانش آموز: ارکیده حاجی محمدی
 
 
 
نام دانش آموز: یکتا جسوری