پادکست زبان  
پادکست زبان 1403-1402
 
 
نام دانش آموز: مهرانا زند ( پایه دوم- Big English3)
 
 
 
نام دانش آموز:  بنیتا بهنیا ( پایه سوم- Big English4)
 
 
 
 
 
نام دانش آموز: آرینا شهسواری ( پایه دوم- Big English3)
 
 
 
 
نام دانش آموز: ویانا شیدایی ( پایه سوم - Big English4)
 
 
 
 
 
نام دانش آموز:  آوینا ندائی( پایه دوم- Big English3)
 
     
 

 
نام دانش آموز:  پانیسا هوشیاری( پایه دوم - Big English2)
 
 
 
نام دانش آموز: النا دانشمندی ( پایه پیش دبستان - Big English1)
 
 
 
 
نام دانش آموز: افرا شاهچراغی ( پایه پیش دبستان - Big English1)
 
 
 
نام دانش آموز:  یاس کامیاب( پایه دوم - Big English3)
 
 
نام دانش آموز: آنیل صادقی ( پایه دوم - Big English1)

 
نام دانش آموز: آریسا علاقه بند ( پایه دوم - Big English1)
 
 
نام دانش آموز: الینا انوشه ئی ( پایه دوم - Big English1)
 
 
نام دانش آموز: مرسانا فروند ( پایه دوم - Big English1)
 
نام دانش آموز: دنیز ابتهاج( پایه سوم - Big English3)
 
 

نام دانش آموز: رز حیدرزاده( پایه دوم - Big English1)
 
نام دانش آموز: دلیار سنگیان( پایه سوم - Big English3)
 
 
نام دانش آموز: نفس کریمی( پایه سوم - Big English3)
 
نام دانش آموز: روشان زبرجدی( پایه سوم - Big English3)
 
نام دانش آموز: هانا فندرسکیان( پایه سوم - Big English3)
 
 

نام دانش آموز: بشرا عربیان( پایه سوم - Big English3)
 
 
نام دانش آموز: نیروانا مهندسی( پایه دوم - Big English1)
 
 
نام دانش آموز: روشنک زندی( پایه سوم - Big English3)
 
 

نام دانش آموز: آوا اخوان( پایه دوم - Big English3)
 
 
 
نام دانش آموز: نیلا حدادیان( پایه دوم - Big English2)
 
 
 
نام دانش آموز: ماهور طوفانی ( پایه سوم - Big English4)
 
 
نام دانش آموز: بنیتا هنرور ( پایه سوم - Big English3)
 
 
نام دانش آموز: آرمینا انصاری ( پایه سوم - Big English3)
 
 
 
 

نام دانش آموز: باران کوچک خواه( پایه سوم - Big English3)
 
 
نام دانش آموز: بنیتا خلیلی( پایه سوم - Big English3)
نام دانش آموز: پروا کامران( پایه سوم - Big English3)
 
نام دانش آموز: فریما اصغر زاده( پایه سوم - Big English3)
 
نام دانش آموز: نورا صادقی( پایه دوم - Big English4)
 
 
 

نام دانش آموز: هستی چراغی( پایه دوم - Big English4)
 
 
نام دانش آموز: روشنا رحمانیان( پایه اول - Big fun1)
 
 
نام دانش آموز: سلنا اکبری( پایه دوم - Big English1)
 
 
نام دانش آموز: هانا سادات حسینی( پایه دوم - Big English1)
 
 
نام دانش آموز: صبا مشعلچیان( پایه اول - Big English2)
 
 
 

نام دانش آموز: آیسان قاسمی( پایه سوم - Big English3)
 
 
 
نام دانش آموز: ساینا ایوبی( پایه سوم - Big English3)
 
 
 
نام دانش آموز: هانا خداداد( پایه سوم - Big English3)
 
 
 
 
نام دانش آموز: هلنا بیات( پایه سوم - Big English3)
 
 
نام دانش آموز: پرستو پورمهدیان( پایه سوم - Big English3)
 
 

نام دانش آموز: سلنا سلیم پور( پایه سوم - Big English3)
 
نام دانش آموز: بنیتا بهمن( پایه سوم - Big English3)
 
نام دانش آموز: آنیسا سریری( پایه اول - Big English2)
 
نام دانش آموز: ریحانه خدنگ( پایه اول - Big English2)
 
 
نام دانش آموز: نورا مدنی( پایه سوم - Big English2)
 
 

نام دانش آموز: نفس اکبری( پایه سوم - Big English2)
 
 
نام دانش آموز: هلیا شعبانی( پایه سوم - Big English2)
 
نام دانش آموز: پانیذ کاظمی( پایه سوم - Big English2)
 
نام دانش آموز: نیکا حسن زاده( پایه سوم - Big English2)
 
 
پادکست زبان  
پادکست زبان
 
نام دانش آموز: ترلان ترخانی
 
 
نام دانش آموز: گلشید اشراقی
 
 
نام دانش آموز: پرستو پورمهدیان
 
 
 
 
 
نام دانش آموز: سلنا سلیم پور
 
 
 
 
نام دانش آموز: شایلین جوهری
 
نام دانش آموز: سلنا قدرتی
 
نام دانش آموز: آوا حلیمی
 
 
نام دانش آموز: بهار سادات حسینی نژاد
 
نام دانش آموز: هستی فروهر
 
نام دانش آموز: یکتا مصطفوی و لونا عابدینی(1)
 
نام دانش آموز: یکتا مصطفوی و لونا عابدینی(2)
 
نام دانش آموز: روشنک زندی
 
 
نام دانش آموز: نورا صادقی
 
 
 
نام دانش آموز: ژالین صفری
 
 
 
نام دانش آموز: نیکا غفوری
 
 
نام دانش آموز: نوا نصرتی
 
 
نام دانش آموز: ضحا جزایری
 
نام دانش آموز: بشرا عربیان
 
نام دانش آموز: نیلا احمدیان
 
 
 
نام دانش آموز: هلنا رجب زاده
 
 
نام دانش آموز: ارکیده حاجی محمدی
 
 
 
نام دانش آموز: یکتا جسوری