کادر اداری و اجرایی  

خانم مريم زنده دل

سمت: معاون آموزشي

كارشناسي علوم تربيتي تكنولوژي آموزشي

گذراندن دوره هاي تدريس نوين خانم دكتر سليقه دار

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره تخصصي اختلالات يادگيري، دكتر تبريزي

گذراندن دوره تخصصي اختلالات رفتاري، دكتر تبريزي

گذراندن دوره تخصصی درس پژوهی، دکتر بختیاری

گذراندن دوره تخصصی ارزشیابی توصیفی، دکتر قره داغی

گذراندن دوره تخصصی ایمنی و امنیت مدرسه

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری  آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی مهارت های زندگی

گذراندن دوره تخصصی بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

گذراندن دوره تخصصی رهبری آموزشی

گذراندن دوره تخصصی آموزش های مجازی

گذراندن دوره تخصصی تولید و کاربرد ابزارهای آموزشی

گذراندن دوره تخصصی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

گذراندن دوره تخصصی اصول طراحی آموزشی

گذراندن دوره تخصصی  ارزشیابی کیفی- توصیفی

گذراندن دوره تخصصی درس پژوهی

گذراندن دوره تخصصی مقدمات مدیریت آموزشگاهی

گذراندن دوره تخصصی روش ها و فنون تدریس

گذراندن دوره تخصصی قوانین و مقررات و آیین نامه های مدارس و مراکز دولتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش و پرورش پیش دبستان

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم فاطمه معرف زاده

سمت: معاونت اجرايي

كارشناسي ارشد روابط بين الملل

گذراندن دوره ICDL

گذراندن دوره تخصصی فتوشاپ 

گذراندن دوره تخصصی ایمنی و امنیت مدرسه

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصی بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

گذراندن دوره تخصصی راهنمای عملی نگارش طرح درس

گذراندن دوره تخصصی مدیریت کلاس درس

گذراندن دوره تخصصی مقدمات مدیریت آموزشگاهی

گذراندن دوره تخصصی روش ها و فنون تدریس

گذراندن دوره تخصصی قوانین و مقررات و آیین نامه های مدارس و مراکز دولتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش و پرورش پیش دبستان

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم مهتاب روزبهاني

سمت : معاونت پرورشي ،مسئول اجرايي پانسيون

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي رياضي

مسئول بسيج دانش آموزي ، گذراندن دوره هاي پرورشي آموزش و پرورش

گذراندن كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره تخصصی توانمندسازی معاونین پرورشی 
 گذراندن دوره تخصصی ایمنی و امنیت مدرسه

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی مدیریت ارتباطات و روابط انسانی

گذراندن دوره تخصصی ارزشیابی کیفی و توصیفی

گذراندن دوره تخصصی روانشناسی تربیتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

گذراندن دوره تخصصی مدیریت کلاس درس

گذراندن دوره تخصصی کاربرد ابزارهای آموزشی

گذراندن دوره تخصصی روش ها و فنون تدریس

گذراندن دوره تخصصی قوانین و مقررات و آیین نامه های مدارس و مراکز دولتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش و پرورش پیش دبستان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 خانم مهسا ولی محمد

سمت: معاون انضباطی

دارای مدرک فوق دیپلم

گذراندن دوره تخصصی هوشمندسازی مدارس

گذراندن دوره تخصصی ضمن خدمت آموزش و پرورش

گذراندن دوره تخصصی آموزش همراه با بازی و یادگیری، دکتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصی تربیت مربی کودک و نوجوان

گذراندن دوره ICDL

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم مریم جمالی

سمت:معاونت انضباطي

دارای مدرک کارشناسی 

گذراندن دوره تخصصی ارتباط با کودکان
گذراندن دوره تخصصی آموزش مهارت های زندگی
گذراندن دوره تخصصی روش ها و فنون تدریس
گذراندن دوره تخصصی اصول طراحی آموزشی
گذراندن دوره تخصصی برنامه ریزی آموزشی و درسی
گذراندن دوره تخصصی ابزارهای آموزشی
گذراندن دوره تخصصی مدیریت آموزشگاهی
گذراندن دوره تخصصی مدیریت کلاس درس
گذراندن دوره تخصصی آموزش و پرورش خلاق
گذراندن دوره تخصصی مهارت های بدو خدمت
گذراندن دوره تخصصی  قرائت قرآن
گذراندن دوره تخصصی افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری از آن
گذراندن دوره تخصصی ICDL
گذراندن دوره تخصصی مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه ی شاد

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 
 
 

خانم مهرنوش احمدی پیام

سمت: معاونت انضباطی پیش دبستان

دارای مدرک کارشناسی ارشد

  ICDL دارای مدرک 

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصی آیین نگارش و مکاتبات

گذراندن دوره تخصصی مدیریت ارتباطات و روابط انسانی

گذراندن دوره تخصصی آموزش و پرورش پیش دبستان

گذراندن دوره تخصصی روانشناسی تربیتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش های مجازی

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم الهام گودرزي

سمت: مسئول IT 

كارشناسي ارشد كامپيوتر/نرم افزار

تدريس دروس تخصصي كامپيوتر به مدت 8 سال

مسلط به  

Windows based compilers: C++,C# .net ,Microsoft visual studio

Operating systems:Microsoft windows , Linux

  Network+ (cyber tech) داراي مدرك  

 C++,ASP,Sql Server داراي سابقه تدريس

 

خانم الهه جوانمرد

سمت : طراح و گرافيست

كارشناس ارشد گرافيك/ دانشكده هنر دانشگاه شاهد تهران

شركت در نمايشگاههاي عكاسي و تصويرسازي مختلف تهران

نفر برگزيده در مسابقه عكاسي دانشجويي

نفر دوم در طراحي آرم آموزش از راه دور آموزش و پرورش

چاپ اثر دركتاب سال انجمن تصويرگران كتاب كودك ( 1387-1384 )

تدريس در دانشكده فني شريعتي تهران

تدريس در دانشكده فني و حرفه اي كريمه اهل بيت قم

تدريس در دانشكده علمي كاربردي دين و دانش تهران

كار در بخش حوزه هنري سوره به عنوان طراح

 

خانم فاطمه دیلم

سمت : مسئول روابط عمومي دبستان نيكا دوره اول

دارای مدرک کارشناسی 

ICDL گذراندن دوره كامل

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید
گذراندن دوره تخصصی ارزشیابی کیفی- توصیفی
گذراندن دوره تخصصی آموزش مجازی
گذراندن دوره تخصصی مهارت های بدو خدمت 
 

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 

خانم فاطمه اسماعيل زاده

سمت: آشپز

 
 

خانم ستاره ديلم

سمت : كمك آشپز

 

خانم فاطمه سادات کیمیا

سمت : مهماندار

 

خانم رقیه حاجی زاده

سمت : مهماندار

 

خانم زینب رحمتی

سمت : مهماندار

 

خانم فرانک سالاری

سمت : مهماندار