15 دی 1397

روش های تدریس

مولف:   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/8

روش های تدریس                        

یادگیری باعث تغییر رفتار انسان می شود . البته این تغییر رفتار باید ثابت بماند . زمانی یادگیری اتفاق می افتد که ما دانش را تکثیر نکنیم ، بلکه آن را تولید کنیم .

 دو محیط یادگیری وجود دارد .             

  • مدرسه : همان کلاس درس است( کلاسیک). در این محیط جرقه ی یادگیری ، برانگیختن ، ایجاد سوال و مفهوم سازی اتفاق می افتد.
  • محیط اطراف : شامل خانواده ، بستر جامعه ، اینترنت و ... . در این محیط تثبیت یادگیری ، کاربست و تجربه اندوزی اتفاق می افتد .

ارتباط دو محیط را نوع تکلیف دهی ربط می دهد .

رویکردهای یاددهی – یادگیری در نظام یاددهی – یادگیری

  • رویکرد انتقالی : دانسته های خود را به اشتراک گذاشتند .
  • رویکرد اکتشافی: خود دانش آموز مسئله را تعریف می کند و عدد و رقم را کشف می کند .
  • رویکرد تعاملی : کار گروهی و هم اندیشی
  • رویکرد فرآیندی: آموزش پله ای و مقطعی را گویند . تفکر ، استنباط و تفسیر در اینجا مهم است و نتیجه چندان مهم نیست .

دو روش تدریس نوین

روش استقرایی :

  • تعیین ، بر شماری و فهرست مطالب

    بعد از مشخص شدن موضوع از دانش آموزان  خواسته می شود که  :

 گروه کاری را تشکیل دهند .

به صورت انفرادی فکر کنند.

نظر چند نفر از دانش آموزان را برای سایرین قرائت می کنند .

اختصاص زمان به تفکر گروهی و مشورت افراد گروه .

 تنظیم یک فهرست مشترک.

 بحث و گفتگو بین سر گروهها .

 تشویق گروههایی که بیشترین نمونه ها را فهرست کرده اند .

ایفای نقش نظارتی ، هدایتی ، و تسهیل کنندگی از سوی معلم

  • گروه بندی بر اساس ویژگی های مشترک

  پس از مرحله ی اول دانش آموزان باید  به صورت انفرادی وسپس با نظر بقیه اعضا گروه ، فهرست به دست آمده را به چند بخش تقسیم کنند.

گروه بندی عناوین بر اساس تشابه آنهاست و تشخیص این تشابهات به عهده انش آموزان است .

معلم در صورتی که موضوع برای دانش آموزان تفهیم نشده باشد  زمینه های فکری  افراد را تقویت می کند.

در صورت که دانش آموزان نتوانند دسته بندی ها را تشخیص دهند معلم به طور غیر مستقیم آنان را یاری می کند. و به دانش آموزان کمک می کند که تشابهات و تفاوت ها را به خوبی درک کنند. و فهرست نامنظم را منظم کنند .

  • عنوان دهی  و طبقه بندی

 دو مرحله قبل فکر و اندیشه دانش آموزان به صورت خلاقانه ای  پیشرفت کرد و بر گستره معلوماتشان افزوده گردید.

 در این مرحله انتظار می رود:

 اعضاء هر گروه نام و عنوان مناسبی انتخاب کنند.و سر گروه آن را ارائه دهد .

 اعضاء گروه باید به صورت بحث و گفتگوی رو در رو به دفاع از نام گذاری خود بپردازند.

در نهایت با کمک معلم ، عنوان های مناسبی برای طبقه بندی خود انتخاب کنند.  و به توافق برسند .

دراین مرحله کروه بندی به طبقه بندی منجر می شود .و هر چیزی در طبقه ویژه خود جای می گیرد.

روش حل مسئله

1- درک و فهم مسئله : واژه های کلیدی را بداند معلول و مجهول را بداند.
2- نقشه کشی : دانش آموزان راه های مختلف را معرفی می کنند .
3-اجرا: بعد از اجرای نقشه ها ، هر کدام را راحت تر اجرا کردند انتخاب می شود .
4- خورد و ارزیاب 

 

تعداد مشاهده (1118)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "روش های تدریس "


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید