آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره ۸


آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 7


آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 6


آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 5

پیام بهداشتی: دخترم مهربانم با صحیح شستن دست ها ،  به سلامت خود و خانواده کمک کنید.

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 4

پیام بهداشتی:
دختران گلم، دست ها را مرتب با آب و صابون بشویید و از دست دادن و بوسیدن دیگران خودداری کنید.

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 3


آزمون آنلاین

آزمون آنلاین شماره 2

پیام بهداشتی:
 
مراقب دندان های خود باشید و با آنها ،  پسته ، بادام و فندق نشکنید.

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون آنلاین شماره 1