کتابخانه گویا

 
کتابخانه گویای نیکا
 
 
داستان اول: نیوشا ربانی
نام کتاب: اتوبوس قرمز
 
 
 
 
 
داستان دوم: رکسانا سالاری
نام کتاب: من این غذا را نمی خورم.
 
 
 
 
داستان سوم: مهدیس دربندی
نام کتاب:مردی که صدا را اختراع کرد.
 
 
 
 
داستان چهارم: عسل صدیق
نام کتاب: خاله ریزه ی پیر و کوچولو
 
 
 
 
داستان چهارم: سوین سادات علوی
نام کتاب: بابا پا گنده
 
 
 
داستان چهارم: قصه هاص هزار و یک شب (علاءالدین و غول چراغ جادو)
نام کتاب: افرا شیر محمدی
 
 
 
داستان چهارم: مهرگان نجاتی
نام کتاب: کتاب کی می ترسه؟
 
 
 
داستان چهارم: نیکا صالحی
نام کتاب: گمشده و پیدا شده