امکانات پیش دبستان
 
درب ورودی پیش دبستان
 
 
حیاط پیش دبستان
 
کلاس های پیش دبستان
 
مونته سوری
 
زمین بازی