امکانات پیش دبستان
 
درب ورودی اختصاصی پیش دبستان
 
 
حیاط اختصاصی پیش دبستان
 
 
کلاس های تخصصی  پیش دبستان
 
 
کارگاه مونته سوری برای ایجاد انگیزه و خلاقیت در کودکان
 
 
 
زمین بازی مخصوص دانش آموزان پیش دبستان برای ایجاد نشاط و انگیزه و انجام بازی های گروهی