چاپ خبر
نیکا شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
با كودكان «حرف گوش نكن» چه كنيم؟

بچه ها بيشتر از طريق مشاهده ياد مي گيرند، بنابراين به آنها اجازه و فرصت دهيد كه با رفتارهاي الگو مواجه شوند، به همين دليل والدين نيز بايد خود الگويي از يك شنونده خوب باشند.

اما متاسفانه بسياري از والدين شنوندگان خوبي نيستند.آنچه كه ديگران مي گويند را مي شنوند، اما اين در حالي است كه يك گوش شان را به چيزي كه گفته مي شود تيز كرده اند و گوش ديگرشان را به چيز ديگري سپرده اند و احتمالا سرشان هم به روي آسمان يا زمين است .

گوش دادن فعال چيزي بيش از شنيدن مكانيكي گوش ها است. در اين مدل تمام بدن در خدمت و كار است. در گوش دادن فعال ما نياز داريم كه چيزي بيش از واژه ها را بشنويم و بتوانيم معناي جملات را هم دريابيم و به آن پاسخ دهيم.

انتهای پیام/.