دبستان دوره اول نیکا
درج مطلب
 
 
آدرس دبستان نیکا 1: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پلاک  158
کدپستی: 1533774611
 تلفن:7-88523691
آدرس رایانامه: nikaschool@yahoo.com
آدرس تلگرام: telegram.me/NikaSchool
 
نقشه